úterý 10. ledna 2012

Moveis coloniais de acaju - Sem Palavras - Bez slovEu sei que nada tenho a dizer,                       - Viem,že nič nemusím hovoriť
Mas acabei dizendo sem querer                      - Ale už som niečo povedal,
                                                                     bez vlasntého pričinenia
Palavra bandida!                                           - To lúpežnícke slovo!
Sempre arruma um jeito de escapar (hum!)    - Vždy si najde nejaký spôsob,ako uniknúť
Seria tudo muito melhor                                - Všetko by bolo oveľa lepšie
Se a música falasse por si só                          - Ak by hodba rozprávala sama za seba
Dá raiva da vida                                            - Na živote ma rozčuľuje
Nada existe sem classificar (não!)                    - že nič neexistuje bez klasifikácie (nie)!
Penso, tento                                                 - premýšľam, skúšam
Achar palavras pro meu sentimento                 - nájsť slová,ktorými by som vyjadril, čo cítim
Tanto é pouco, nada diz                                - príliš je málo, nič nehovoriace
Não é triste, nem feliz                                  - Nie je to smutné, ani veselé
Mesmo sendo                                               - Tak isto cítim 
Um pranto, um choro ou qualquer lamento      - nárek, plač alebo akýkoľvek vzlyk
Nada importa, tanto faz                                
- Na ničom nezáleží, je to vštko jedno
Se é pra sempre ou nunca mais                      - či je to navždy, alebo už nikdy viac
Pensei em mil palavras, e enfim                    - Rozmýšľal som nad tisícimi slovami a nakoniec
Nenhuma das palavras coube em mim             - žiadne z nich mi nesedí
Não vejo saída                                             - Nevidím východisko
Como vou dizer sem me calar?                       - Ako vyriecť bez toho,aby som bol ticho?
Diria mudo tudo o que faz                             - Hovoril by som nemý o všetkom, 
Minha vida andar de frente para trás              - čo spôsobuje,že môj život je naruby
Uma frase perdida                                        - Stratená veta
Num discurso feito de olhar                           - V prejave vytvorenom iba z pohľadov
Penso, tento                                                - Premýšľam, skúšam
Achar palavras pro meu sentimento                - Nájsť slová,ktorými by som vyjadril, čo cítim
Tanto é pouco, nada diz                               - Príliš je málo, nič nehovoriace
Não é triste, nem feliz                                 - Nie je to smutné, ani veselé
Mesmo sendo                                              - Tak isto cítim 
Um pranto, um choro ou qualquer lamento    - nárek, plač alebo akýkoľvek vzlyk
Nada importa, tanto faz                              - Na ničom nezáleží, je to vštko jedno
Se é pra sempre ou nunca mais                    - či je to navždy, alebo už nikdy viac
Não é medo, nem é riso                            - Nie je to strach a ani úsmev
Não é raso, não é pouco, nem é oco           - Nie je to plytké, nie je to málo,
                                                                  nie je to nezmyselné

Não é fato, nem é mito                             - Nie je to fakt a ani mýtus
Não é raro, não é tolo, não é louco            - Nie je to vzácne,nie je to pošetilé,
                                                                nie je to bláznivé

Não é isso, não é rouco                             - Nie je to to konkrétne,nie je to ochraptelé
Não é fraco, não é dito, não é morto         - Nie je to slabé,nie je to vyrieknuté,nie je mŕtve
Não, não, não, não!                                  - Nie, nie, nie, nie!
Eu sei que nada tenho a dizer                   - Viem, že nič nemusím povedať
Pensei em mil palavras, e enfim                - Rozmýšľal som nad tisícom slov a nakoniec
Seria tudo muito melhor                           - By bolo všetko oveľa lepšie
Pensei                                                     - Myslel som si
Seria                                                       - Bolo by
Se um dia alguém puder me entender         - Ak by mi mohol niekto jedného dňa rozumieť